gevecht van een ander Classic FM
loop door bunnik dokter fussenich groesbeek
militair kampement heumensoord vierdaagse nijmegen Luister ook naar:

fiets met houten banden tweede wereldoorlog Privacyverklaring

chuck taylor white

plus dr cuyperslaan Wanneer je deelneemt aan een actie, je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief of gebruik maakt van de interactieve diensten van Classic FM, worden de door jou verstrekte gegevens door ons vastgelegd.

masker boy wallpaper Classic FM vindt het belangrijk om je gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Hoe Classic FM met je gegevens omgaat kun je lezen in onze privacyverklaring. Deze privacyverklaring bevat onder meer uitleg over het doel van de gegevensregistratie, het gebruik van cookies en de beveiliging van je gegevens.

Classic FM Nederland, gevestigd aan Siliciumweg 22, 3812 SX te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

papex group of institutions roorkee Siliciumweg 22
3812 SX Amersfoort
31 (0)33 7676 116
house tiny nose

Verwerken persoonsgegevens door Classic FM Nederland

dealer sales management Classic FM Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Verwerken bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

liedjes zingen in de klas Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder(s) of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

foto kussen maken Classic FM Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Classic FM Nederland analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

bananenbrood zonder dadels Classic FM Nederland neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Classic FM Nederland) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

ontvangen alimentatie belasting Classic FM Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • condoom mannetje cape Persoonsgegevens zoals verstrekt bij aanmaken account op classicfm.nl 
  Bewaartermijn: tot 10 jaar na laatste activiteit in account
  Reden: Mogelijkheid bieden account weer te gebruiken binnen deze termijn

 • hoge zijde 48 Persoonsgegevens op andere wijze verstrekt, bijvoorbeeld door deelname acties via website en Classic FM social media (bijv. Facebook)
  Bewaartermijn: tot 10 jaar na deelname
  Reden: Monitoring eerlijke deelname acties en marketingdoeleinden

 • kaizen it services IP-adres, activiteit op website, internetbrowser en apparaat type
  Bewaartermijn: tot 10 jaar na bezoek
  Reden: optimalisatie van uw bezoekervaring op onze website, zie ook ‘doel en grondslag verwerking persoonsgegevens’.

Delen van persoonsgegevens met derden

bareuther bavaria kopje copo butterfly Classic FM Nederland deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als u aangeeft een nieuwsbrief van onze partners te willen ontvangen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Classic FM Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies die wij gebruiken

most no f test wickets by induabs Classic FM Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Classic FM Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor een toelichting kijkt u slot gdw trekhaak.

Aanwezige cookies op classicfm.nl

gasfles voor bbq Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analyse websitebezoek
Bewaartermijn:2 jaar
Uitgelezen door: Classic FM Nederland, geen derden

verlaten dingen zeeland Cookie: cookie_tool
Naam: cookie_tool
Functie: Opslaan toestemming voor plaatsen cookies
Bewaartermijn:2 jaar
Uitgelezen door: Classic FM Nederland, geen derden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

waar laat ik oude videobanden U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Classic FM Nederland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Classic FM Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de nieuw luxor theater rotterdam

Beveiliging persoonsgegevens

start on the bottom going to the top Classic FM Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. U vindt onze contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

Updates van onze privacyverklaring

normale foto afmeting Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens of uw rechten.

Laatste update: mei 2018